Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Cele i założenia projektu


Projekt Realizowany jest przez Gminę Kocierzew Południowy, w Partnerstwie z AKKS Trondheim oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Kocierzewie Południowym.

Celem projektu jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską i Norwegią, rozwój przedsiębiorczości w dziedzinie kultury, a także wzmacnianie kompetencji specjalistów z sektora kultury w celu poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym, a także rozwój publiczności oraz edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców.

Zakres projektu obejmuje szkolenia, warsztaty, organizacje koncertów i innych wydarzeń kulturalnych, naukę gry na instrumentach oraz współpracę międzyinstytucjonalną.

W zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej, zostaną zorganizowane lekcje gry na instrumentach, w celu zachęcenia większej liczby odbiorców do wspólnego grania, czy koncertowania, co spowoduje podniesienie ich świadomości muzycznej. Zaplanowano również warsztaty wokalne czy teatralne, tańca ludowego stanowiącego dziedzictwo kulturowe i tańca nowoczesnego, a także szkolenia/warsztaty z tworzenia amatorskich filmów.

Istniejący przy Bibliotece zespół ludowy, wyjedzie do Norwegii prezentując i promując dziedzictwo kulturowe regionu. Weźmie on udział w Festiwalu Kultur w Trondheim, w warsztatach tanecznych, muzycznych.

Grupa 30 tancerzy z Norwegii przyjedzie do Polski, na wspólny Koncert Finałowy podczas którego pokażą spektakl „Solidarność -solidaritet” na koncertach w Łowiczu oraz Skierniewicach. Wystąpią w nim grupy tancerzy z obydwu krajów.