Ułatwienia dostępu

Skip to main content

AKKS Trondheim


AKKS Trondheim - AKKS to idealistyczna organizacja muzyczna, której celem jest rekrutacja, motywowanie i uwidacznianie kobiet na wszystkich etapach działalności muzycznej. AKKS walczy o równość i równowagę płci w norweskiej branży muzycznej. Wspiera szczególnie dziewczęta i kobiety, ale także każdego, kto chce spróbować swoich sił w muzyce - bez względu na tożsamość płciową, wiek, religię i pochodzenie etniczne. AKKS jest dla wszystkich, którzy dbają o równość, różnorodność i muzykę.

AKKS został założony w Blitz w Oslo w 1982 roku i był inicjatywą, która wyrosła z Festiwalu Kultury Kobiet na Kalvøya w 1979 roku.
Kiedy festiwal osiągnął zysk w wysokości 80 000 NOK, zdecydowano, że zostanie on wykorzystany do utworzenia Centrum Aktywnej Kultury Kobiet (AKKS) skupiającego się na edukacji - tylko dla kobiet.
Brak kobiecych wzorców do naśladowania był centralnym elementem ideologii centrum i stanowił podatny grunt dla tego, co stało się organizacją, którą teraz nazywamy po prostu AKKS.

Wiele się zmieniło od czasu jego powstania w 1982 roku. W 2000 roku oferta AKKS otworzyła się na chłopców i mężczyzn i  stali się organizacją dziecięcą i młodzieżową. Litery AKKS przestały być akronimem i stały się czymś o naszej pracy: Aktywny – Kompetentny – Kreatywny – Jednoczący. Niemniej jednak cel " rekrutacji, motywowania i uwidaczniania kobiet we wszystkich częściach sceny muzycznej" jest nadal potrzebny.

Dziś AKKS ma oddziały w Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim i Nord-Norwegii, które prowadzą kursy muzyki dla wszystkich płci.  AKKS Naucza jak grać w zespołach, na różnych instrumentach, śpiewać, DJ-ować, pisać piosenki, produkować muzykę i wiele innych zabaw.
Organizują koncerty i różne imprezy muzyczne przez cały rok.
AKKS prowadzi również sale muzyczne i wypożyczalnie sprzętów muzycznych wszystkim ich członkom.