Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Gmina Kocierzew Południowy


Gmina Kocierzew Południowy jest jednostką samorządu terytorialnego, utworzoną w 1973 r. Położona jest w powiecie łowickim, w województwie łódzkim. Gmina realizuje postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Jednym z zadań gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez realizowanie zadań własnych z zakresu min. kultury, promocji gminy oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekty dofinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.

W 2021 roku w ramach Fundusz Współpracy Dwustronnej dla Programu „Kultura” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021, Gmina realizowała dwa projekty wymiany dwustronnej.
We wrześniu 2021 roku odbyła się wizyta przedstawicieli Polskiej instytucji w Norwegii. Pracownicy urzędu gminy, a także instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej uczestniczyli w spotkaniach w Trondheim. Podczas wizyty odbyły się spotkania z partnerami: Katarzyną Wieczorek, Gunhild Løhre oraz z AKKS Trondheim.

Przedstawiciele polskiej instytucji wzięli udział w spotkaniach:

  • w studio nagrań Ambolt Audio
  • w AKKS Trondheim przedstawiona została prezentacja działalności AKKS oparta na szkoleniu muzycznym dzieci i młodzieży oraz na wszechstronnym wspieraniu kobiet na rynku muzycznym
  • z tancerką Gunhild Løhre, z którą odbyliśmy wizytę w studio tanecznym DansiT

W październiku 2021 odbyła się wizyta przedstawicieli instytucji z Norwegii w Polsce. Pracownicy urzędu gminy, a także instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej uczestniczyli z partnerami w spotkaniach w Gminie Kocierzew Południowy oraz innych instytucjach w powiecie łowickim. W ramach wizyty odbyły się spotkania w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym, z Burmistrzem Miasta Łowicza oraz z Dyrektorem Łowickiego Ośrodka Kultury w Łowiczu.

Realizacja projektu „Od pasiaka po fiord” polsko-norweska współpraca kulturalna, jest efektem i kontynuacją zrealizowanych projektów.