Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym


Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym jest jedyną istniejącą na terenie Gminy Kocierzew Południowy instytucją kultury, dlatego w swoim zakresie zajmuje się działalnością bibliotekarską i kulturalną. Prowadzi bogatą działalność kulturalną promującą książkę i kulturę ludową księstwa łowickiego.

Instytucja stara się promować i upowszechniać kulturę regionu, ponieważ stanowi ona bardzo ważny element naszej tożsamości. Jest organizatorem lokalnych wystaw, warsztatów, koncertów, konkursów plastycznych i literackich adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Inicjuje spotkania autorskie nie zapominając przy tym o podstawowej misji Biblioteki, gromadząc i udostępniając księgozbiór na zewnątrz. Biblioteka zajmuję się organizacją imprez edukacyjno-oświatowo-kulturalnych.

Przy placówce działają dwa zespoły folklorystyczne Dziecięcy Zespół Ludowy "Kocierzewiacy" (32 lata), Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Boczki Chełmońskie" (48 lat) oraz Zespół Śpiewaczy "Księżanki".

Biblioteka współpracuje z twórcami ludowymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy.

Instytucja kultury posiada również doświadczenie we współpracy z partnerami z Norwegii. W latach 2019 -2021 była partnerem w projekcie wymiany dwustronnej, zaś jej pracownik uczestniczył w wizytach studyjnych. Udział w tym projekcie pomógł podnieść kompetencje pracowników instytucji oraz zdobyć doświadczenie, które będzie można stosować i wykorzystywać w dłuższej perspektywie.